fbpx

GENTLENESS i Terapi

Terapeutisk tilgang med Gentleness

I terapi med en gentleness tilgang lægger terapeuten vægt på at skabe en tryg og ikke-dømmende atmosfære, hvor klienten kan føle sig accepteret og respekteret. Terapeuten arbejder med empati og medfølelse og er opmærksom på klientens grænser og behov.

Gentleness tilgangen indebærer også en forsigtig og respektfuld udforskning af klientens følelser, tanker og oplevelser. Terapeuten opfordrer klienten til at være åben og ærlig, samtidig med at der tages hensyn til klientens tempo og komfortniveau.

Under terapien med gentleness tilgangen er terapeuten opmærksom på at skabe et rum, hvor klienten kan føle sig tryg nok til at udforske og bearbejde tidligere traumer eller svære oplevelser. Terapeuten hjælper klienten med at genopdage deres egen styrke og ressourcer og støtter dem i at opbygge sunde copingstrategier.

Tilgangen i terapien er baseret på en forståelse af, at heling og forandring kan opstå gennem blide og omsorgsfulde interventioner. Det handler om at skabe et rum, hvor klienten kan føle sig set, hørt og forstået, og hvor de kan opbygge tillid til både terapeuten og deres egen indre visdom.

Gennem terapi med en gentleness tilgang kan klienten opnå en dybere forbindelse til sig selv og andre, udvikle større selvaccept og selvkærlighed og opnå en øget følelse af balance og trivsel. Det er en terapeutisk tilgang, der kan hjælpe med at genoprette indre harmoni og styrke klientens evne til at håndtere livets udfordringer på en sund og nærende måde.

Slip spændinger, fysiske og psykiske

Healing forstås i denne kontekst som at slippe de spændinger der let tager ens opmærksomhed.

Spændinger generelt en kobling mellem muskler, nervesystem og hjernen. Vi kan let have gamle ar på sjælen, som mærkes et eller flere steder i kroppen, eller som giver sig tilkende når stressniveauet stiger, eller som aktiveres af særlige adfærd fra andre mennesker. Kroppen husker, er en sætning der ofte kommer frem. 
Det blidheden i Gentleness kan, er at den er fyldt med respekt og nærvær, uden præstation. Det er med til at give kontakt til nervesystemet, som egentlig er et komplekst system.

Det at “få hjælp” til at skabe ro i nervesystemet er en meget stor ting. Hele vores krop er fyldt med receptorer, små sanseceller som sender besked til vores hjerne, gennem vores nervesystem.
Vores nervesystem er unik for hver person. Vores sanseceller er unik for hver person. Der er fysiologiske forskelle på hvor meget stimuli en sansecelle skal have for at sende det videre. Vores nervesystemer er ligeledes forskellige til at lede signalerne, til og fra hjernen, af mange forskellige årsager. Ligesom at det kan forandre sig gennem livet i almindelighed eller efter stress, sygdom eller oplevelser. 

Hvert menneske er unik

Vi er ikke lavet på en fabrik, hvor alt er ens. Vi er biologiske mennesker med en naturlig forskellighed. Vores hjerner er forskellig fra andres, og hjernen er plastisk, dvs. at den forandre sig løbende i livet.

Dertil kommer vores “programmeringer” som er skabt af vores opvækst, læringer, oplevelser, tillidspersoner, levede liv på godt og ondt, traumer med mere. Disse ting kan også påvirke følsomheden både ved at øge den eller mindske den. Det kan påvirke nervetråde og nerveceller. Ligesom kroppens spændingstilstand, om vi går med spændinger eller et afspændt, har indflydelse.

Der er selvfølgelig et normalområde de fleste er i, men kompleksiteten gør at hvert menneske er unik, og at men ikke bare kan antage hvordan det enkelte menneske oplever en sansning.

Dertil kommer der det der sker, når to nervesystemer er i nærheden af hinanden. Tænk på at et bestemt menneske kommer ind i rummet, eller et bestemt udtryk i ansigtet, et menneske der kommer tæt på dig, et andet menneskes berøring… Alt sammen noget dit nervesystem reagere på, inden du tænker tanker om det. Tankevækkende.